User login

วิธีประกอบเครื่องปั๊มนม Avent แต่ละรุ่น, วิธีทำความสะอาด และวิดีโอสอนการใช้งาน

เปรียบเทียบรายละเอียดปั๊มนม รุ่นต่างๆ

สามารถดูวิธีประกอบเครื่องปั๊มนม Avent แต่ละรุ่น, วิธีทำความสะอาด และวิดีโอสอนการใช้งาน ได้ที่ลิ้งค์ต่อไปนี้นะคะ

- วีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ในตระกูล Natural Comfort
https://www.youtube.com/watch?v=CUrPWtV9ONw

- รีวิวการใช้งานและการประกอบเครื่อง Philips Avent Single Comfort Electric Breast Pump SCF332/01
https://www.youtube.com/watch?v=X-uNaL0ivLY

- รีวิวคุณสมบัติของเครื่อง Philips Avent Double Comfort Electric Breast Pump SCF334/04
https://www.youtube.com/watch?v=LTNHtC611y4

- วีดีโอสาธิตการประกอบเครื่องปั๊มนมรุ่นปั๊มเดี่ยวไฟฟ้า ISIS IQ UNO รุ่นก่อนหน้า Natural Comfort
http://www.youtube.com/watch?v=uadR4kpNkHc

- วีดีโอสาธิตการประกอบเครื่องปั๊มนมรุ่นปั๊มคู่ไฟฟ้า ISIS IQ DUO(Twin) รุ่นก่อนหน้า Natural Comfort
https://www.youtube.com/watch?v=cn4sMk0_xxM
https://www.youtube.com/watch?v=RrOZr7BuPiU

- วีดีโอ รวมสาธิตการใช้งานปั๊มนมรุ่นแรกๆ(สีใส) ของ Avent ได้แก่ ISIS, IQ UNO, IQ DUO

http://www.youtube.com/watch?v=bvxHxfuuSKM

**** สามารถสั่งซื้อสินค้า เครื่องปั๊มนม Avent และของใช้เด็กอ่อน ได้ที่ http://babyfancyshop.com/catalog/128

กลับสู่ด้านบน